zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.
Publikacje: Polityka energetyczna zobacz wszystko
 • Miedź, dzięki swoim fantastycznym właściwościom, takimi jak: wysoka przewodność elektryczna, trwałość czy przetwarzalność (100% zdolność do recyclingu), sprawiają, że jest niezbędna dla nowoczesnej energetyki, bazującej na odnawialnych źródłach energii. Okazuje się, ze każdy kilogram miedzi użyty w systemie energetycznym, w zależności od wykorzystywanej technologii, przynosi oszczędność pierwotnie wytworzonej energii od 500 do 50 000 kWh, obniżając koszty od 60 do 6 tys. EUR na poziomie UE.

 • Rozwiązaniem problemu zwiększenia bezpieczeństwa systemu energetycznego w Polsce jest przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym morskiej energetyki wiatrowej, fotowoltaiki i systemów solarnych. Pierwsze morskie elektrownie wiatrowe mogą być podłączone do krajowej sieci już w 2025 r., a do 2035 mogłyby zaspokoić ok. 20% zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce.

  Szybko rozwijający się sektor fotowoltaiki w Polsce, może spowodować że fotowoltaika stanie się drugą technologią OZE o najszybszym tempie wzrostu, jednocześnie oferującą najniższe koszty produkcji energii elektrycznej. Mając na uwadze przyszłe bezpieczeństwo energetyczne Polski, solidarnie powinniśmy wspierać rozwój sektora miedziowego oraz nowoczesnych, efektywnych technologii wytwarzania, przesyłania i magazynowania energii elektrycznej.

 • Czy rezygnacja z węgla brunatnego i skupienie się na transformacji energetycznej zagwarantuje więcej miejsc pracy w branży OZE? Jakie działania na rzecz ochrony klimatu muszą być podjęte, aby polepszyć sektor energetyczny w Polsce i innych krajach europejskich? Odpowiedzi znajdziecie w analizie australijskiego the Institute for Sustainable Futures.

 • Nowoczesny model klimatyczny, finansowany przez Fundację Leonardo DiCaprio i wydany przez prestiżowe wydawnictwo naukowe Springer Nature, oferuje mapę drogową dla osiągnięcia – i przekroczenia – celów wyznaczonych przez Paryskie Porozumienie Klimatyczne z 2016 roku. Jest to silny dowód na to, że globalny kryzys klimatyczny może zostać rozwiązany przy użyciu obecnie dostępnych technologii.

 • Według Międzynarodowej Grupy Badawczej Miedzi (ICSG), około 50% miedzi wykorzystywanej w Europie pochodzi z recyklingu. Nasze zapotrzebowanie na miedź jest w coraz większym stopniu zaspokajane przez recykling metali.

 • W konsekwencji zmian klimatycznych i energetycznych mogą pojawić się nowi liderzy energetyczni, spowoduje to większe zróżnicowanie podmiotów energetycznych. Może to również przynieść zmianę stosunków handlowych oraz pojawienie się nowych sojuszy.

 • Unia Europejska uzgodniła nowe ramy działania na rzecz klimatu i energii na 2030 r., które obejmują ogólnounijne cele i cele polityczne na okres od 2020 do 2030 r.  Cele te mają pomóc UE w osiągnięciu bardziej konkurencyjnego, bezpiecznego i zrównoważonego...

 • Miedź ma szerokie zastosowanie w wielu innowacyjnych rozwiązaniach wspierających gospodarkę niskoemisyjną i pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł. Transformacje energetyczna w Europie nie obejdzie się bez tego wartościowego metalu.

 • Dzięki miniaturowym czujnikom opartym na nanotechnologii, które można umieścić w każdym urządzeniu internetu rzeczy w domu, system sam podejmie decyzję o koniecznych działaniach. W miastach przyszłości takie urządzenia mogłyby pomóc w walce ze smogiem.

 • Ten ważny dokument ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Europejski Instytut Miedzi przygotował uwagi w ramach konsultacji do tego projektu.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.