zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Przyszłość przemysłu miedzi w transformacji energetycznej

Strona główna > Wszystkie publikacje > Transformacja energetyczna > Przyszłość przemysłu miedzi w transformacji energetycznej

Proces transformacji energetycznej jest nieunikniony – globalne porozumienie społeczne oznacza konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych, a tym samym, przestawienie gospodarki na technologie oparte na odnawialnych źródłach energii.

Do tej pory, transformacja energetyczna w Polsce prowadzona była zbyt bojaźliwie, a rządzący przez długi czas unikali podejmowania decyzji o odchodzeniu od węgla, m.in. ze względu na ryzyko polityczne i koszty społeczne zmian. Obecnie już jest jasne, że także Polskę czeka głęboka transformacja energetyki, bowiem unijne ramy polityki dekarbonizacyjnej i trendy światowe związane z rozwojem OZE, elektromobilności czy magazynów energii nie pozostawiają nam innego wyjścia.

Jako państwo musimy najpierw przeanalizować czy potrafimy wykorzystać na dużą skalę szanse związane z rozwojem OZE, czy też zostaliśmy na tyle daleko w tym wyścigu, że albo będzie to niemożliwe, albo będzie musiało długo trwać. Naśladowanie innych gospodarek nie jest dobrym rozwiązaniem, raczej należałoby znaleźć nisze rynkowe, w których Polska będzie prekursorem. Już dzisiejszy widać, że rozwój OZE i nowych technologii jest dużo bardziej opłacalny niż kilka lat temu, a im szybciej rządzący podejmą przyjazne, ale i stanowcze działania ułatwiające inwestorom realizację projektów, tym szybciej osiągniemy wyznaczone cele.

Czytaj: Transformacja energetyczna – ewolucja a nie rewolucja, w ramach konsensusu społecznego

Na pewno warto postawić na rozwój mikrosieci czy też magazyny energii, które będą potrzebne nie tylko w obszarze OZE, ale także w dynamicznie rosnącym sektorze elektromobilności. Przykładem są pierwsze stacje ładowania pojazdów elektrycznych, oparte na wykorzystaniu technologii magazynowania energii. Transformacja energetyczna w Europie, a tym samym w Polsce, powinna być oparta na dwóch filarach, tj. powszechnym dostępie do odnawialnych źródeł energii i zapewnieniu dostępu do surowców, niezbędnych do wdrażania coraz bardziej efektywnych i przyjaznych środowisku technologii, w tym miedzi, której Polska jest czołowym światowym producentem.

Miedź zdecydowanie wpływa na poprawę efektywności, m.in. elektrycznych urządzeń przemysłowych czy też sieci energetycznych, w tym dystrybucyjnych, których rozbudowa też jest potrzebna w związku z rozwojem OZE. Właściwości miedzi takie jak wysoka przewodność elektryczna, trwałość, czy przetwarzalność (100 proc. możliwości recyklingu), powodują, że metal ten jest niezbędny dla nowoczesnej energetyki.

Rocznie na świecie na rynek trafia około 23 mln ton nowej miedzi, nie licząc recyklingu, a  około dwie trzecie surowca co roku trafia do sektora energetyki i elektrotechniki. To dobry prognostyk, biorąc pod uwagę fakt, że dobry czas dla miedzi dopiero nadchodzi. Miedź jest wykorzystywana do produkcji wszystkich istotnych elementów infrastruktury energetycznej, włączając w to rozwój OZE, generatory, nowe przyłącza, instalacje elektryczne, okablowanie, czy też komponenty do wysokosprawnych urządzeń przemysłowych.

Zobacz również: Spadek kosztów w najpopularniejszych technologiach OZE – Raport Międzynarodowej Agencji Energetyki Odnawialnej 

Rozwiązania miedziowe w energetyce nie zawsze jednak mają uzasadnienie, jak na przykład w przypadku linii napowietrznych, gdzie oprócz technicznych parametrów kluczowym czynnikiem jest waga materiału. Tam też, ze względu na koszty, z miedzią wygrywa aluminium. Ale z drugiej strony w przypadku kablowania sieci dystrybucyjnych, miedź jest zdecydowanie lepsza – wpływa na poprawę efektywności energetycznej, zwiększa bezpieczeństwo sieci, minimalizuje straty związane z przesyłem i dystrybucją energii.

Należy jednak pamiętać, że dystrybucja to sektor regulowany i ze względu na ceny energii, o wyborze technologii i ostatecznym rozwiązaniu powinien decydować rachunek ekonomiczny w długim okresie czasu. W związku z tym, istotne jest właściwe spojrzenie na cykl życia produktu, nie ograniczające się do bieżących kosztów inwestycji, a uwzględniające długoterminowe jej efekty, tj. mniejsze straty przesyłowe, wyższą efektywność energetyczną oraz ograniczenie wpływu na środowisko. Zakładając, że w długofalowej perspektywie dążymy do budowania zeroemisyjnej gospodarki, to miedź powinna być jej kluczowym elementem.

Polecamy: Stanowisko Europejskiego Instytutu Miedzi w kwestii pakietu Czystej Energii UE

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno