zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Filtruj wydarzenia

Pozostałe wydarzenia

 • Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w Unii Europejskiej

  Webinarium streści złożone struktury kompetencji ustalone przez „Dyrektywę 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady: dotyczącą działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych” , ich racjonalność, celowość i konsekwencje. Kluczowe cechy dyrektywy zostaną zestawione, określając jak różne kompetencje zostały przypisane i skutecznie obowiązują w poszczególnych państwach członkowskich UE.

 • Toruń

  XI Konferencja "Oświetlenie dróg i miejsc publicznych - sposoby zarządzania systemami oświetlenia"

  Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej organizuje jedenastą edycję konferencji "Oświetlenie dróg i miejsc publicznych  – sposoby zarządzania systemami oświetlenia", która odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2016 r. w Hotelu Filmar w...

 • Forum Gospodarki Niskoemisyjnej we współpracy z Ministerstwem Energii

  Celem Forum jest kontynuacja dyskusji i aktualizacja priorytetów gospodarki niskoemisyjnej oraz poszukiwanie rozwiązań m.in. w zakresie: Inteligentnych sieci w gospodarce niskoemisyjnej; Energetyki rozproszonej i konwencjonalnej vs. bezpieczeństwo systemu...

 • Ramy koncepcyjne dla oceny korzyści efektywnych energetycznie rozwiązań

  Webinarium obejmie jeden z obszarów współpracy IEA i IEPPEC, którego celem jest dostarczenie wskazówek dotyczących procesu oceny korzyści i wpływów w zakresie programu efektywności energetycznej oraz polityki.

 • Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS) a konkurencyjność w sektorze przemysłu: lista ”carbon leakage”

  Webinarium będzie skupiało się na Systemie EU ETS z punktu widzenia zasad określonych w przepisach, jak również od strony praktycznej w oparciu o dotychczasowe doświadczenia. Będzie ona również przedstawiać niektóre perspektywy Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) rozpoczętego w lipcu 2015. Ostatecznie odniesie się do globalnej perspektywy obserwując sytuację w następstwie Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, odbytej w Paryżu 2015 (COP21).

 • Oszczędność energii i emisji gazów cieplarnianych: międzynarodowe standardy i zharmonizowane obliczenia w praktyce

  Główną częścią webinarium będą wyniki doświadczeń z prac prowadzonych przez specjalistów z USA, Francji, Norwegii, Hiszpanii, Holandii, Korei Południowej i Szwajcarii. Eksperci zgodzili się w kluczowych elementach, dokumentując formuły i dane wejściowe do obliczania rocznych oszczędności energii i związanych z nimi emisji gazów cieplarnianych. Eksperci zastosowali te kluczowe elementy do programów oszczędności energii we własnych krajach. Wybrane przypadki zastosowań zostaną zaprezentowane w niniejszym webinarium.

 • Warszawa

  XXIII Konferencja Energetyczna EuroPOWER

  Konferencja Energetyczna EuroPOWER od 22. edycji stawia sobie za cel omówienie najbardziej aktualnych wyzwań i problemów dotyczących sektora energetycznego. Co pół roku wszyscy kluczowi przedstawiciele branży gromadzą się, aby wspólnie przedyskutować najważniejsze aspekty branży...

 • Wrocław

  Międzynarodowe Targi Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej

  REECO Poland organizuje wiosną we Wrocławiu kolejną edycję Międzynarodowych Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej InEnerg®. Tematyka targów skupia się głownie na odnawialnych źródłach energii takich jak: fotowoltaika,...

 • Emisyjność pojazdów i wpływ skandalu VW na przyszłość przemysłu motoryzacyjnego

  Seminarium przedstawi możliwe skutki skandalu Volkswagena w sektorze motoryzacyjnym przy przewidywanej ewolucji ram regulacyjnych UE, zwłaszcza w sprawie wymogów emisji spalin (testy RDE). Spodziewa się, że przyszłe normy uwzględnią producentów oryginalnego wyposażenia do dokonania przeglądu technologii układu napędowego w celu osiągnięcia przyszłych celów emisyjnych.

 • Efektywność energetyczna i etykiety Energy Star

  Seminarium przedstawi przepisy leżące u podstaw systemu etykiet efektywności energetycznej i opisze zmiany, które wprowadziły w stosowanym obecnie oświetleniu i szeroko rozumianych urządzeniach. Seminarium prześledzi również możliwe kierunki nowelizacji systemu etykiet.

 • Krynica Zdrój

  KABEL 2016 - XXIII Konferencja Szkoleniowo-Techniczna "Elektroenergetyczne sieci kablowe i napowietrzne"

  Wyzwania stawiane polskiej energetyce przez Unię Europejską oraz priorytety budżetu na lata 2016 – 2020, powodują, że myślą przewodnią Konferencji KABEL 2016 będzie praca odnawialnych źródeł energii w systemie elektroenergetycznym oraz zwiększenie efektywności wytwarzania,...

 • Warszawa

  Smart building - systemy do zarządzania budynkiem

  Tematyka konferencji: Systemy ochrony: kontrola dostępu, systemy alarmowe i systemy monitoringu Zarządzanie i automatyczne sterowanie bezpieczeństwem Okablowanie strukturalne i systemy telekomunikacyjne Systemy zarządzania energią w budynku,...

 • Warszawa

  Rynek energetyki wiatrowej w Polsce 2016

  Konferencja i Targi Energetyki Wiatrowej organizowane są przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej (EWEA). Więcej informacji

 • Warszawa

  Założenia do zmiany dyrektywy ETS – czy spakietowanie dyskusji nt. sektorów ETS i non-ETS może być skutecznym środkiem do optymalizacji polskiej ścieżki redukcji emisji CO2

  Debata poświęcona była celom polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku, które zostały ustanowione przez Radę Europejską 24.10.2014r. Obejmują one: redukcję emisji GHG o 40% w stosunku do 1990 roku (instalacje ETS 43%, non-ETS 30% w odniesieniu do 2005r.), udział energii z OZE i...

 • Kraków

  High Voltage Cable Semiar, Kraków 2016

  „High Voltage Cable Seminar, Kraków 2016″ to warsztaty szkoleniowe przeznaczone dla inżynierów zajmujących się tematyką elektroenergetycznych linii kablowych WN. W okresie intensywnej rozbudowy i modernizacji dystrybucyjnych i przesyłowych sieci elektroenergetycznych, znajomość...

 • Warszawa

  Konferencja "Szczyt Klimatyczny w Paryżu 2015 (COP21) - wyzwanie dla Europy i Polski"

  Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska przy współpracy z Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie organizuje konferencję pt. „Szczyt Klimatyczny w Paryżu 2015 (COP21) – wyzwanie dla Europy i Polski”. Podczas konferencji...

 • Warszawa

  Polska energia w Europie. Wyzwania modernizacyjne

  Energetyka w Europie będzie w kolejnych latach podlegać transformacji. Jednocześnie w polskiej polityce energetycznej pojawiło się wiele znaków zapytania. Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w kontekście zmieniającego się rynku energii? Czy integrować rynki energii elektrycznej?...

Najpopularniejsze

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno