zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Filtruj wydarzenia

Pozostałe wydarzenia

 • Wyzwania transgranicznego uczestnictwa w mechanizmach wynagradzania za utrzymanie mocy (CRM)

  W zakresie niniejszego webinarium jest dokonanie przeglądu wyzwań i możliwości, jakie stwarza otwarcie mechanizmów CRM na działania zewnętrzne. Dodatkowo porównane zostaną wady i zalety międzysystemowego uczestnictwa w mechanizmach CRM dla różnych modeli uczestnictwa zewnętrznego.

 • Wspólnota Energetyczna - Narzędziem zewnętrznej polityki energetycznej UE

  Webinarium przedstawi okoliczności powstania, cele oraz zasady działania Wspólnoty Energetycznej. Ponadto omówione zostaną w skrócie aktualne wyniki badań politologicznych mających na celu wyjaśnić, dlaczego kraje trzecie mogą być gotowe przyjąć prawodawstwo UE dotyczące energii. Webinarium kończy się uwzględnieniem powstałych niedociągnięć oraz kierunków rozwoju Wspólnoty Energetycznej i zewnętrznej polityki energetycznej UE.

 • Rytro k. Nowego Sącza

  XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych"

  Głównym założeniem konferencji XXV Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych" jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć oraz wyników prac badawczo-rozwojowych, a także doświadczeń z eksploatacji, projektowania, konstrukcji...

 • Europejska Strategia Bezpieczeństwa Energetycznego

  Podczas webinarium oceniona zostanie potrzeba skoordynowanych działań, kluczowe elementy oraz kierunki ustanowione w „Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego” (COM (2014) 330).

 • Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w Unii Europejskiej

  Webinarium streści złożone struktury kompetencji ustalone przez „Dyrektywę 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady: dotyczącą działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych” , ich racjonalność, celowość i konsekwencje. Kluczowe cechy dyrektywy zostaną zestawione, określając jak różne kompetencje zostały przypisane i skutecznie obowiązują w poszczególnych państwach członkowskich UE.

 • Toruń

  XI Konferencja "Oświetlenie dróg i miejsc publicznych - sposoby zarządzania systemami oświetlenia"

  Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej organizuje jedenastą edycję konferencji "Oświetlenie dróg i miejsc publicznych  – sposoby zarządzania systemami oświetlenia", która odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2016 r. w Hotelu Filmar w...

 • Forum Gospodarki Niskoemisyjnej we współpracy z Ministerstwem Energii

  Celem Forum jest kontynuacja dyskusji i aktualizacja priorytetów gospodarki niskoemisyjnej oraz poszukiwanie rozwiązań m.in. w zakresie: Inteligentnych sieci w gospodarce niskoemisyjnej; Energetyki rozproszonej i konwencjonalnej vs. bezpieczeństwo systemu...

 • Ramy koncepcyjne dla oceny korzyści efektywnych energetycznie rozwiązań

  Webinarium obejmie jeden z obszarów współpracy IEA i IEPPEC, którego celem jest dostarczenie wskazówek dotyczących procesu oceny korzyści i wpływów w zakresie programu efektywności energetycznej oraz polityki.

 • Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS) a konkurencyjność w sektorze przemysłu: lista ”carbon leakage”

  Webinarium będzie skupiało się na Systemie EU ETS z punktu widzenia zasad określonych w przepisach, jak również od strony praktycznej w oparciu o dotychczasowe doświadczenia. Będzie ona również przedstawiać niektóre perspektywy Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) rozpoczętego w lipcu 2015. Ostatecznie odniesie się do globalnej perspektywy obserwując sytuację w następstwie Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, odbytej w Paryżu 2015 (COP21).

 • Oszczędność energii i emisji gazów cieplarnianych: międzynarodowe standardy i zharmonizowane obliczenia w praktyce

  Główną częścią webinarium będą wyniki doświadczeń z prac prowadzonych przez specjalistów z USA, Francji, Norwegii, Hiszpanii, Holandii, Korei Południowej i Szwajcarii. Eksperci zgodzili się w kluczowych elementach, dokumentując formuły i dane wejściowe do obliczania rocznych oszczędności energii i związanych z nimi emisji gazów cieplarnianych. Eksperci zastosowali te kluczowe elementy do programów oszczędności energii we własnych krajach. Wybrane przypadki zastosowań zostaną zaprezentowane w niniejszym webinarium.

Najpopularniejsze

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.