zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Ile jest rodzajów audytów energetycznych?

Data

Odpowiada Helen Santalla (Creara)

Zasadniczo istnieją trzy rodzaje audytów energetycznych, chociaż jest wiele terminów opisujących to samo pojęcie. Z tego powodu, aby uniknąć nieporozumień, należy wyjaśnić czym jest audyt energetyczny.

Co to jest audyt energetyczny?

Zgodnie z definicją podaną w normie ISO 50002 audyt energetyczny jest to systematyczna analiza użytkowania i zużycia energii w zakresie określonym audytem, w celu zidentyfikowania i ilościowego określenia możliwości poprawy efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny jest, zatem oceną użytkowania energii. Ocena ta polega na analizie przepływów energii w budynku, procesie lub systemie i ma na celu obniżenie wkładu energii do sytemu przy jednoczesnym zachowaniu lub poprawie komfortu, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Poziom szczegółowości tej analizy określa rodzaj audytu.

Rodzaje audytów energetycznych

Zasadniczo są trzy rodzaje audytów energetycznych:

  • Audyt przeglądowy (walk-through): jak wskazuje jego nazwa, na audyt ten (nazywany też przeglądem energetycznym) składa się wizja lokalna zakładu mająca na celu zidentyfikowanie zagadnień związanych z obsługą, eksploatacją lub niewydolnymi urządzeniami a także określenie obszarów wymagających dalszej oceny.
    Wyniki audytu przeglądowego obejmują znalezienie możliwości oszczędności energii, analizę ilościową wdrożenia środków oszczędności energii i oszacowanie ich potencjału oszczędności energii. Raport końcowy z audytu jest zwykle uzupełniony o podstawowe uwagi dotyczące wykonalności projektu.
  • Diagnoza energetyczna: ten rodzaj audytu obejmuje wykonanie obliczeń ekonomicznych i może obejmować użycie liczników energii w celu określania faktycznego zużycia energii i strat.
    Wyniki diagnozy energetycznej obejmują bilans energetyczny (podział zużycia energii) oraz wykaz środków poprawy efektywności energetycznej sprecyzowanych na podstawie aktualnej efektywności zakładu lub charakterystyki budynku. Wyniki zawierają również analizę finansową każdego ze wskazanych środków w celu kategoryzacji i ustalenia priorytetów tych środkom w procesie ich wdrażania.
  • Przedinwestycyjny audyt energetyczny (IGA): audyt ten stanowi dokładny opis użytkowania energii i zawiera ilościowe studium wdrożenia z wyszczególnieniem kosztów inwestycyjnych, eksploatacji i konserwacji oraz analizę modelu inwestycyjnego.
    Wyniki audytu przedinwestycyjnego zawierają rzeczywiste zapotrzebowanie energii i bilans energetyczny. Audyt proponuje też szereg środków oszczędności energii, w tym wyliczenia oszczędności energii oraz inwestycje niezbędne do ich wprowadzenia. Audyt ten proponuje pakiet środków wraz z planem finansowania jak również plany wdrożeniowe i weryfikacji oszczędności.

Skąd mam wiedzieć, który audyt energetyczny jest dla mnie odpowiedni?

To zależy od celu audytu energetycznego. Jeżeli zamierzasz określić potencjalne oszczędności w celu nadania priorytetu dalszym badaniom, potrzebny jest audyt przeglądowy (walk-through). Jeżeli zamierzasz zainwestować dużą sumę pieniędzy w środki poprawy efektywności energetycznej, właściwym będzie przedinwestycyjny audyt energetyczny.

Doskonałą opcją jest diagnoza energetyczna, ponieważ możesz uzyskać informacje wystarczające do rozpoczęcia prac nad poprawą efektywności energetycznej przy bardzo korzystnej relacji jakości do ceny.

Zatem, w zależności od dostępnych funduszy przeznaczonych na audyt, kosztów i potencjalnych możliwości zarządzania energią, możesz wybrać najbardziej odpowiedni dla twoich potrzeb audyt energetyczny.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.